Ansökan om skolskjuts för elev med särskilda behov

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

E-tjänsten är för elever som har behov av skolskjuts av speciella skäl, till exempel om eleven har en funktionsnedsättning eller om kommunen har hänvisat  eleven till en skola med specialverksamhet. Skolskjuts beviljas om behovet kan styrkas i ansökan.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa