Ansvarsförbindelse vid lån av läsplatta för förtroendeuppdrag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du som blivit invald som ny förtroendevald i styrelse eller nämnd behöver godkänna regler vid lån av läsplatta för förtroendevald.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa