Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning har behov av att få din bostad anpassad kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag. För att du ska kunna få bidrag ska din funktionsnedsättning vara bestående. Bostadsanpassningsbidrag kan ges för anpassning av bostadens fasta funktioner. Bostadsanpassningsbidrag är en behovsprövad insats.

         

 

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Läsa igenom all information på Danderyd.se - Bostadsanpassningsbidrag
  • Intyg från arbetsterapeut eller annan sakkunnig om att åtgärden är nödvändig.
  • Medgivande Fastighetsägare
  • Nyttjanderättshavare Medgivande

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa