Ansökan om insats enligt LSS

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd för att kunna leva så självständigt som möjligt och delta aktivt i samhällslivet.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Kunna bifoga medicinskt underlag som styrker din funktionsnedsättning t.ex. läkarutlåtande och/eller neuropsykiatrisk utredning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa