Beställning av VA-anslutning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du som lagfaren fastighetsägare vill ansluta din fastighet till kommunalt VA ska du lämna in en ”VA-anmälan”. Detta gäller även vid tillfällig anslutning, så kallat byggvatten, och vid förändringar på fastigheten, till exempel vid anslutning av ytterligare byggnad.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legtimation
  • Kunna bifoga ritning över byggnad där samtliga utrymmen är måttangivna

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa