Förmyndare: Ansök om samtycke till placering av medel