Dispensansökan om förlängt tömningsintervall, fettavskiljare

LÄS MER

Fettavskiljare måste tömmas och rengöras regelbundet för att den ska fungera korrekt. Tömningen ska enligt Danderyds kommuns avfallsföreskrifter utföras minst 4 gånger per år. Möjlighet finns till att ansöka om dispens om förlängt tömningsintervall. Detta medges i enlighet med Danderyds kommuns avfallsföreskrifter och ABVA.

Frågor om e-tjänsten

Tekniska kontoret
Tekniska.Kontoret@danderyd.se
08-568 910 00