Ansökan om medflytt av programpeng för gymnasiestudier utomlands

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan avser gymnasieelever med folkbokföring i Danderyd som önskar studera ett läsår på en svensk gymnasieskola utomlands med ersättning enligt Stockholms fastställda prislista för respektive program från Danderyds kommun.
 
Ansökan om medflytt av programpeng för gymnasiestudier utomlands ska vara Bildningsförvaltningen tillhanda senast tre månader före terminsstart. Programpeng betalas mot faktura från den svenska gymnasieskolan i utlandet där eleven studerar. Programpeng utbetalas vid terminsslut efter redovisning av elevens studietid. 
 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa