Ansökan om riksfärdtjänstresa

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du som har en stor och varaktig funktionsnedsättning och därför måste resa på ett dyrare sätt än annars kan ha rätt att resa med riksfärdtjänst inom Sverige. Syftet med resan skall vara rekreation, fritidsverksamhet eller annan enskild angelägenhet och får inte på annat sätt ersättas av stat, landsting eller kommun.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Kunna bifoga ett läkarintyg som styrker din funktionsnedsättning
  • Ansökan ska skickas in minst 3 veckor innan planerad resa

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa