Anmäla hämtning 13 gånger per år

LÄS MER

Du som bor i villa eller radhus och sorterar matavfall i kärl eller hemkompost och har låga vikter restavfall har möjlighet att ansöka om hämtning 13 gånger per år. Då hämtas restavfallet 1 gång per månad. Om du har matavfallskärl hämtas kärlet varannan vecka vilket är lagkravet.
 
Hämtning 13 gånger per år kan inte väljas på Tranholmen och Stora Skraggen i enlighet med tjänsteutbudet i kommunens avfallstaxa
 

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa