Dispensansökan för fettavskiljare

LÄS MER

Fastighetsägare tillsammans med verksamhetsutövare kan ansöka om dispens för fettavskiljare

Frågor om e-tjänsten

Tekniska kontoret
Tekniska.Kontoret@danderyd.se
08-568 910 00