Ansök om samtycke till förvärv av fast egendom eller bostadsrätt