Förmyndare: Ansök om samtycke köp av fast egendom eller bostadsrätt