Ansökan om samarbetssamtal eller upprätta avtal

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Är du och/eller ditt barn boende/folkbokförd i någon av de kommuner som tillhör den gemensamma familjerätten; Danderyd, Täby, Lidingö eller Vaxholm? Här kan du i så fall ansöka om att komma till samarbetssamtal och upprätta avtal.

Samarbetssamtal: Ett samarbetssamtal är en serie samtal där ni föräldrar, tillsammans med oss, försöker att uppnå en samförståndslösning i vårdnads-, boende-, och umgängesfrågor. Samtalen kan inledas med att en familjerättssekreterare träffar er var för sig för ett enskilt

Upprätta avtal: Om ni båda föräldrar är överens i frågorna vårdnad, boende och umgänge kan ni ansöka om att upprätta avtal gällande detta. Efter er ansökan, kontaktar familjerätten er för tidsbokning .

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • BÅDA föräldrar måste vilja medverka i samtalen
  • Den andra förälderns personuppgifter

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa