Ansök om uppehåll i hämtning av kommunalt avfall

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ska din fastighet stå oanvänd under en sammanhängande period om minst sex månader? Då kan du söka dispens från avfallshämtning. Det innebär att det hushåll som beviljats uppehåll endast betalar en minimiavgift enligt avfallstaxan.

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fastighetsbeteckning
  • Kundnummer avfallsabonnemang

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa