Boka föräldrarådgivning

LÄS MER

Om du som vårdnadshavare har frågor, funderingar eller bekymmer som handlar om ditt föräldraskap kan du kontakta oss på Föräldrarådgivningen. Föräldrarådgivningen består av familjebehandlare med erfarenhet av att arbeta med barn, ungdomar och deras familjer.

Vi erbjuder stöd genom bland annat familjesamtal och föräldrarådgivning.  

Har du inte möjlighet att komma till föräldramottagningen kan du få telefonrådgivning. 

Vi vill bidra till att barn och ungdomar bemöts med respekt och att vuxna samarbetar på ett sätt som hjälper barnet.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Ditt barn måste vara folkbokförd i Danderyds kommun
  • Vi arbetar med barn upp till 18 år
  • Du inte har ett pågående ärende rörande ditt barn på socialkontoret
  • Föräldrarådgivning genomförs med max fem samtal
  • Samtalen genomförs utan registrering och dokumentation
  • Våra tjänster är kostnadsfria
  • Vi har tystnadsplikt men anmälningsskyldighet

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa