Ägarbyte/Överlåtelseavtal - Avfall

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du säljer din fastighet är det viktigt att du anmäler detta till oss, så att betalningsansvaret för ditt avfallsabonnemang överlåts till den nya ägaren. Observera att anmälan ska undertecknas av både dig och den nya ägaren.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legtimation
  • Nya ägarens kontaktuppgifter
  • Fastighetsbeteckning krävs
  • Kundnummer krävs

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa