Anmälan om utebliven avfallshämtning

LÄS MER

E-tjänsten riktar sig till dig som vill anmäla en utebliven avfallshämtning. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Kontrollera att kärlen inte är för tunga för att dra
  • Kontrollera att framkomligheten är god till avfallskärlen
  • Vid halka och snö, skotta och sanda vägen till avfallskärlen

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa