Ägarbyte - VA

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du säljer din fastighet är det viktigt att du anmäler detta till oss, så att betalningsansvaret för ditt VA-abonnemang överlåts till den nya ägaren. Skicka in anmälan senast en vecka efter avflyttning. Både köpare och säljare kan använda denna e-tjänst. 
 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legtimation
  • Nya ägarens kontaktuppgifter

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa