Ansökan om reducering av avgift med anledning av dubbla boendekostnader vid inflyttning till vård- och omsorgsboende

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du som sist flyttar från ditt ordinära boende till ett vård- och omsorgsboende har möjlighet att ansöka om reducering av avgift.

Danderyds kommun kan under en övergångsperiod om maximalt tre månader reducera avgifterna för vård och omsorg samt mat för den som inte har ekonomisk möjlighet att betala dubbla hyror. Det gäller endast om den enskilde inte har kontanter eller lätt realiserbara tillgångar (aktier, fonder, obligationer mm) som överstiger ett basbelopp, vilket är 52 200 kronor (2023).

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Kopia på hyresavin eller drifkostander
  • Kopia på senastse självdeklarationen från skattemyndigheten (alla sidor)
  • Kopia på kontoutdrag från banken
  • Kopia på uppsägning av hyresrätt ELLER handlingar som styrker påbörjad försäljning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa