Ansök om samtyckte till försäljning av fast egendom eller bostadsrätt