Intresseanmälan laddare

LÄS MER

Med denna intresseanmälan visar ni intresse för att på egen bekostnad sätta upp, sköta och underhålla publika laddare för eldrivna fordon på de adresser som anges nedan. Ni har för avsikt att teckna nyttjanderättsavtal med Danderyds kommun i enlighet med de nyttjanderättsavtal som finns redovisade på samma hemsida som denna mall.
 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa