Beställning av allmän handling

LÄS MER

Rätten att ta del av myndigheters allmänna handlingar är grundlagsskyddad via tryckfrihetsförordningen (1949:105).